Archiv článků

F přesmyčky

09.04.2011 09:03
fanty - nafty ferit - freti fiakry - rafiky flyše - šelfy fokusy - fousky fonty - tonfy fortna - fronta fořti - fotři fotři - fořti fousky - fokusy fracek - frakce frakce - fracek freti - ferit fronta - fortna fukar - furka furka - fukar furky - kufry  

E přesmyčky

09.04.2011 08:53
eidam - media emisar - rimesa endemit - dementi enkláva - nálevka entita - tetina enzym - menzy erika - rakie erotoman - nemotora eserka - sekera eskorty - sektory ester - reset estráda - adresát etalon - etanol etanol - etalon ethen - nehet ethin - thein ethyn -...

D přesmyčky

09.04.2011 08:42
datli - tilda dávky - vádky děkan - daněk dekan - kenda dekly - ledky dementi - endemit despota - podesta děvky - vděky devon - nevod dílka - kladí dílko - dolík direkt - kredit dívání - vídání dívenky - víkendy divost - dosvit dlaby - bydla dlaha - halda dlaně -...

Č přesmyčky

09.04.2011 08:29
čekanka - kačenka čepka - pečka čertík - terčík čeření - řečení četka - tečka čidla - ladič činel - členi činitel - ničitel čiření - řičení členi - činel členy - lynče čtiva - tavič čubka - bukač čurání - náručí čurka - ručka  

Přidán další obsah

09.04.2011 08:21
 Byly přidány odkazy na generátory slov a postupně se začíná plnit seznam přesmyček.

C přesmyčky

09.04.2011 08:18
cedry - dcery celnice - licence celosti - stolice cílení - lícení cípky - pícky clonky - cyklon cyklon - clonky cysta - scaty chalvy - valchy chaos - socha chápání - páchání chleba - blecha chlupy - pluchy choti - ticho chrpa - prach chřesty - střechy  

B přesmyčky

09.04.2011 08:13
bagry - ragby bahna - hanba bahno - honba balkóny - balónky balónky - balkóny balvan - bavlna barák - bárka baráž - žábra barel - berla bárka - barák bárky - rybák baronky - karbony baset - setba batoh - obtah bavlna - balvan bazuka - azbuka bažina -...

A přesmyčky

09.04.2011 08:04
aceton - notace adresát - estráda achty - chaty akanty - katany akary - araky aktiny - antiky aktivy - kavity alarm - maral alarmy - almary album - bluma alergie - galerie alkin - linka alkiny - kaliny alkoun - kaloun alkyn - klany almary - alarmy altánky -...

Přesmyčky tvořené více než 2 slovy

09.04.2011 07:40
Z hlediska použitelnosti a údernosti při hře SF jsou nejdůležitější přesmyčky, které umožňují sestavit co nejvíce slov z daných písmen. Seznam těch nejznámnějších tří a více slovných naleznete zde:   abort obrat torba aktin nitka takin alkan kalan lanka alken kanel lenka lekna amant manat...

Spuštěn web

08.04.2011 13:37
Dne 8.4. 2011 byly spuštěny tyto stránky. Postupně budou plněny obsahem.
Záznamy: 101 - 110 ze 110
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11