B přesmyčky

09.04.2011 08:13

bagry - ragby

bahna - hanba

bahno - honba

balkóny - balónky

balónky - balkóny

balvan - bavlna

barák - bárka

baráž - žábra

barel - berla

bárka - barák

bárky - rybák

baronky - karbony

baset - setba

batoh - obtah

bavlna - balvan

bazuka - azbuka

bažina - žabina

bednění - nebdění

beránci - bránice

berla - barel

berle - rebel

berly - beryl

beryl - berly

bidlo - bolid

bílení - líbení

bingo - gibon

blaho - holba

blata - tabla

blecha - chleba

blešky - škleby

bloky - kolby

bluma - album

bodání - nádobí

boláky - obálky

bolení - oblení

bolid - bidlo

bolina - oblina

bonita - taboni

boson - obnos

botel - oblet

bourci - brouci

braky - rybka

braní - rabín

bránice - beránci

branka - karban

braun - buran

brevíř - verbíř

brízy - rybíz

brloh - hrbol

brodek - drobek

brokáty - obrátky

brouci - bourci

brože - žebro

brůdek - drůbek

bubeník - bubínek

bubínek - bubeník

bukač - čubka

bulky - kluby

bundy - dubny

buran - braun

burel - ruble

bursy - sruby

burza - buzar

butan - tabun

butela - tabule

buzar - burza

buzení - zubení

bydla - dlaby