F přesmyčky

09.04.2011 09:03

fanty - nafty

ferit - freti

fiakry - rafiky

flyše - šelfy

fokusy - fousky

fonty - tonfy

fortna - fronta

fořti - fotři

fotři - fořti

fousky - fokusy

fracek - frakce

frakce - fracek

freti - ferit

fronta - fortna

fukar - furka

furka - fukar

furky - kufry