H přesmyčky

09.04.2011 09:08

hafani - hafnia

hafnia - hafani

halda - dlaha

haldy - hlady

hamry - myrha

hanba - bahna

havíř - hříva

hazard - hrazda

hazardy - zahrady

hejno - hnoje

helium - mihule

herci - rehci

hladík - hlídka

hlady - haldy

hlášení - šlehání

hlavice - lahvice

hlídka - hladík

hlína - lhaní

hnáta - nátah

hněvání - vhánění

hniloba - hoblina

hnoje - hejno

hoblina - hniloba

hobry - hroby

holba - blaho

honba - bahno

horák - rohák

horda - dohra

hordy - dohry

horna - rohan

hornista - hranosti

hostina - nahosti

hovada - odvaha

hranosti - hornista

hrátky - trháky

hrazda - hazard

hrbol - brloh

hrčka - hrkač

hrdlo - drhlo

hrkač - hrčka

hroby - hobry

hrtan - trhan

hřebík - hříbek

hříbek - hřebík

hříva - havíř

hvizd - zdvih