NASCS vyřazen - která slova jdou ze hry ven?

02.02.2013 19:27

V souvislosti s vyřazením Nového akademického slovníku cizích slov jako platného zdroje pro slovník SF dochází k masívnímu odstraňování slov z databáze. Uveřejňujeme jejich prozatímní seznam k dnešnímu dni (2.2.2013), zatím je jich 175 + některé jejich plurály. Toto vyřazení se také promítlo redukcí našich seznamů dvoj- a trojpísmenných slov.