Š přesmyčky

09.04.2011 09:32

šálky - škály

šamani - mašina

šanta - šatna

šatka - taška

šatna - šanta

šatník - štkaní

šelfy - flyše

šelma - mašle

šemík - míšek

šeření - řešení

šípka - pašík

škály - šálky

škarpa - kašpar

škatule - letuška

škleby - blešky

škody - došky

šlapák - paškál

šlapky - špalky

šlehání - hlášení

šlupka - špulka

šminka - mniška

šmuky - mušky

šortky - trošky

šourky - roušky

špalek - pleška

špalky - šlapky
špice - pešci

špona - panoš

špulka - šlupka

štkaní - šatník

šumák - mušák

šunka - kušna