V přesmyčky

09.04.2011 09:38

vačík - víčka

vádky - dávky

válčení - vláčení

válek - levák

valchy - chalvy

válka - lávka

vanad - vnada

varan - varna

varhánky - nahrávky

várka - kráva

varna - varan

vazák - vázka

vazelína - zavalení

vázka - vazák

včelka - vlečka

vděky - děvky

večka - kavče

vektory - korvety

verbíř - brevíř

verse - sever

versty - svetry

vesla - sleva

vestař - střeva

veška - kvaše

větývky - výkvěty

vhánění - hněvání

víčka - vačík

vídání - dívání

víchy - chívy

víkendy - dívenky

vilky - kvily

vinárna - nirvána

vinětky - květiny

vinotéka - takinové

viola - oliva

violka - olivka

viska - sivka

vitrium - trivium

vláčení - válčení

vladyka - kyvadla

vlaho - vloha

vlaky - kavyl

vlásky - slávky

vlečka - včelka

vletění - vtělení

vloha - vlaho

vnada - vanad

vniky - nivky

vodné - dnové

vodočet - vodoteč

vrůsty - stvůry

výlom - výmol

výmol - výlom

výpas - výspa

výspa - výpas