Ž přesmyčky

09.04.2011 09:40

žabina - bažina

žábra - baráž

žebro - brože

želení - ležení

želvy - vyžle

žudra - džaur