Přesmyčky

Anagram neboli přesmyčka je slovo, které vznikne z původního slova tak, že se použijí všechna písmena ve slově obsažená a změní se jejich pořadí.

Ve slovním fotbalu získává velkou výhodu hráč, který má naučené ustálené dvojice (3ce, 4ce...) slov, která lze složit určitou omezenou množinou písmen.

Příklad:

složí-li zkušený hráč slovo NOTES, nemusí ani přemýšlet a automaticky nakliká SONET a OSTEN.

Stejně tak, složí-li KOMA, může se znalostí přesmyček automaticky přidat MOKA, MAKO, AMOK a OMAK.

Čas strávený studiem přesmyček se vám bohatě vrátí v ušetřených vteřinách při soubojích v SF.

 

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z

Seznam přesmyček

Přesmyčky tvořené více než 2 slovy

09.04.2011 07:40
Z hlediska použitelnosti a údernosti při hře SF jsou nejdůležitější přesmyčky, které umožňují sestavit co nejvíce slov z daných písmen. Seznam těch nejznámnějších tří a více slovných naleznete zde:   abort obrat torba aktin nitka takin alkan kalan lanka alken kanel lenka lekna amant manat...

A přesmyčky

09.04.2011 08:04
aceton - notace adresát - estráda achty - chaty akanty - katany akary - araky aktiny - antiky aktivy - kavity alarm - maral alarmy - almary album - bluma alergie - galerie alkin - linka alkiny - kaliny alkoun - kaloun alkyn - klany almary - alarmy altánky -...

B přesmyčky

09.04.2011 08:13
bagry - ragby bahna - hanba bahno - honba balkóny - balónky balónky - balkóny balvan - bavlna barák - bárka baráž - žábra barel - berla bárka - barák bárky - rybák baronky - karbony baset - setba batoh - obtah bavlna - balvan bazuka - azbuka bažina -...

C přesmyčky

09.04.2011 08:18
cedry - dcery celnice - licence celosti - stolice cílení - lícení cípky - pícky clonky - cyklon cyklon - clonky cysta - scaty chalvy - valchy chaos - socha chápání - páchání chleba - blecha chlupy - pluchy choti - ticho chrpa - prach chřesty - střechy  

Č přesmyčky

09.04.2011 08:29
čekanka - kačenka čepka - pečka čertík - terčík čeření - řečení četka - tečka čidla - ladič činel - členi činitel - ničitel čiření - řičení členi - činel členy - lynče čtiva - tavič čubka - bukač čurání - náručí čurka - ručka  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>