Přesmyčky

Anagram neboli přesmyčka je slovo, které vznikne z původního slova tak, že se použijí všechna písmena ve slově obsažená a změní se jejich pořadí.

Ve slovním fotbalu získává velkou výhodu hráč, který má naučené ustálené dvojice (3ce, 4ce...) slov, která lze složit určitou omezenou množinou písmen.

Příklad:

složí-li zkušený hráč slovo NOTES, nemusí ani přemýšlet a automaticky nakliká SONET a OSTEN.

Stejně tak, složí-li KOMA, může se znalostí přesmyček automaticky přidat MOKA, MAKO, AMOK a OMAK.

Čas strávený studiem přesmyček se vám bohatě vrátí v ušetřených vteřinách při soubojích v SF.

 

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V Z

Seznam přesmyček

Ř přesmyčky

09.04.2011 09:29
řečení - čeření řemeník - řemínek řemínek - řemeník řepka - pekař řešení - šeření řezání - záření řičení - čiření

S přesmyčky

09.04.2011 09:31
sáček - sekáč sáčky - syčák sádek - sedák sakař - kasař sálek - lesák salon - slano salpy - slapy salta - atlas salto - slota samec - maces samet - mates samotky - omastky sápání - pásání satiry - triasy savka - kavas sázky - zákys sbory - obrys scaty -...

Š přesmyčky

09.04.2011 09:32
šálky - škály šamani - mašina šanta - šatna šatka - taška šatna - šanta šatník - štkaní šelfy - flyše šelma - mašle šemík - míšek šeření - řešení šípka - pašík škály - šálky škarpa - kašpar škatule - letuška škleby - blešky škody - došky šlapák - paškál šlapky -...

T přesmyčky

09.04.2011 09:32
tabák - kabát tabla - blata taboni - bonita tabule - butela tabun - butan taipan - patina tajemník - majetník tajení - najetí takinové - vinotéka talek - letka talár - látra tančení - načtení tanker - nektar tantra - tartan taran - ratan tarpon - patron tartan -...

U přesmyčky

09.04.2011 09:35
ubrání - rubání učenci - učnice učnice - učenci udolání - loudání udržení - družení udření - duření uchození - ochuzení ukopání - koupání uniat - unita unita - uniat upasy - pausy upsání - uspání určení - ručení usnutí - sunutí uspání - upsání uspění -...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>