Klíčové hlásky a jejich využití

Klíčové hlásky a jejich využití

V abecedě existuje několik hlásek, které mají vyšší potenciál k tvorbě slabik a celých slov. Jejich znalostí a zručným používáním můžete výrazně zvýšit své šance ve hře. Rozdělíme si je do několika skupin:

 

               

 

SAMOHLÁSKY 


V záplavě souhlásek může být každá samohláska klíčová a obvykle tomu tak je. S jejich udáním zpravidla nebývá problém a to včetně jejich prodloužených variant. Pokud máte karetní výhodu a získáte navíc samohlásku, kterou soupeř nemá, obvykle to vede k vaší výhře.
 

Velmi silné a důležité písmeno.
Zkušený hráč ani nepřemýšlí a hned ví, že kde je ypsilon, tam je k většině vytvořených slov automatická možnost vytvoření mn. čísla - plurálu.
Př. SLET - SLETY, VAZ - VAZY.
Občas se zapomíná na kratší slova, kde Y nehraje roli tvůrce množného čísla. Jsou např. KYV, KYZ, PYJ, KYJ, TYF, VRYP..
 

Hláska dlouhé "í" bývá zrádná hlavně pro začátečníky, nepodceňujte ji!. 
Umožňuje jednak položit řadu názvů písmen řecké abecedy (MÍ, FÍ, PÍ, PSÍ, KSÍ, CHÍ,...), což jsou slova krátká a pro začátečníka neviditelná.
Hlavní potenciál této hlásky ale spočívá v tvorbě slov vzniklých zpodstatněním sloves. Jakmile uvidíte v sadě písmen Í, ihned hledejte písmena N a T, která tvoří spolu s Í koncovky těchto slov a tvořte slova typu: ZENÍ, LÁNÍ, ŠITÍ, PITÍ, LITÍ, BITÍ... plus jejich přípony a zápory: ZPITÍ, OPITÍ, NAPITÍ, ZAPITÍ, NEPITÍ, NEZAPITÍ... atd.
Velké množství dlouhých slov 6 a více písmenných vytvoříte právě tímto způsobem. (NEOSEDLÁNÍ, ROZKVETENÍ...)

 

               
 

SLABIKOTVORNÉ SOUHLÁSKY

Ačkoliv kromě těchto dvou existují i další slabikotvorné souhlásky (MSŠ), nejčastěji využijete právě R a L.
Pokud přijde sestava písmen bez samohlásek, bývají právě slabikotvorné souhlásky jediná cesta jak vytvořit aspoň nějaká slova. Ale i v sadě se samohláskami mají takto vytvořená slova své místo a nemusí jich být zrovna málo, uvedeme si jen několik příkladů: SRK, TRS, TRN, TRK, PLK, PRK, VLK, PRS, SRP, HLT, MLS, SMRT, STRK, PRST, SMRK, HRST, TVRZ, PLST...
Každopádně zkušený hráč zpozorní, pokud se tyto hlásky v sadě písmen objeví, neboť spolu s nimi obvykle přichází celá řada dalších slov k vytvoření.

 

               


Když spojíte C + H

Samostatná hláska CH se ve slovním fotbalu nevyskytuje, ale můžete ji vytvořit složením písmen C a H. Vytvoříte celou škálu pěkných slov, př. PECH, PACH, PUCH, PĚCH, MECH, UCHO(A), ECHO(A), TICHO(A), CHOD, VCHOD, CHOV...


 

               


Dvojhlásky

            
Přítomnost těchto dvojhlásek znamená automatické vytvoření dalších zajímavých slov:
AUT, TAU, AUTO, AUTOR, KOUT, MOUR, SOUŠ, KOULE, LOUKA, OSMIA, OMNIA, ...

 

               

Zpět