Problémové hlásky a jejich uplatnění

Problémové hlásky a jejich uplatnění

Ačkoliv v závislosti na nalosované sadě písmen může být problém použít v podstatě jakékoliv písmeno, existují ve slovním fotbale písmenka s jejichž udáním bývá problém častěji než s jinými. Jelikož je udání všech písmen v rámci kola nutná podmínka pro udělení červené karty soupeři, je znalost méně obvyklých slov s problémovými písmeny naprosto zásadní pro úspěch.

 

               

 

SEZNAM "PROBLÉMOVÝCH" PÍSMEN S PŘÍKLADY JEJICH VYUŽITÍ:

 

LOĎ, ĎAS(I), KÁĎ, ZÁĎ, SÁĎ, MĚĎ, PÍĎ, ĎAUR, PŘÍĎ, SLEĎ, ĎÁBEL...


TÉ, THÉ, ÉTÉ, ÉRO, ÉRA(Y), FÉN, LÉK, LÉČ, ŠÉM, KRÉM, PLÉD, LÉNO(A), LÉTO(A), VÉNA(Y), RÉVA(Y), CÉVA(Y), SCÉNA(Y)...


MĚL, BĚL, VĚNO(A), VĚTA(Y), NATĚ, LATĚ, DANĚ, DLANĚ...


FÍ, FIX, FAX, UFO, UFA, ŠÉF, ŠÍF, AFIŠ, SOFA, FOSA, FRAK, KAFR, KUFR, FLOK, FLEK, FOLK, AFTY... 


GO, EGO(A), GNU, GÓL, GEN, GEL, GIN, MÁG, GNÓM, SONG, GUMA, RING, SLANG...


SAŇ, LAŇ, DAŇ, TůŇ, KůŇ, DLAŇ, TULEŇ, VIŠEŇ, TŘEŠEŇ, KOMOŇ...


RÓ, SÓS, DÓM, MÓD, ÓDA, BÓR, PÓL, GÓL, FÓN, MÓDA, RÓBA, BÓRA, SÓLO(A), PÓLO(A)...


LAŤ, PLŤ, SUŤ, DRŤ, MÁŤ, PLEŤ, PLSŤ, PRSŤ...


ÚL, ÚD, ÚZY, ÚBĚR, ÚZUS, ÚNOR, ÚNOS, ÚMOR, ÚROK, ÚKOR, ÚPON, ÚPAL...


KůŇ, TůŇ, KůL, SůL, VůL, BůH, TRůN, STůL, PůST, RůST, SůVA, CHůVA...


SEX, FIX, FAX, SAX, DUX, REX, PAX, MIX, LEX, TEX, EXOT, OXER, EXOTI, HOAX, TAXI, TAXY, TAXE...


NÝ, TÝN, NÝT, DÝM, TÝK, DÝM, RÝM(A), SÝC, SÝR, VÝR, PÝR, ANÝZ, SUMÝŠ + slova s předponou VÝ-   VÝPON, VÝROK, VÝROBA..

 

               

 Zpět