Trojpísmenná slova

Trojpísmenná slova

Trojpísmenných slov je ve hře značné množství, proto zde nebudeme vypisovat všechna, ale spokojíme se s těmi méně obvyklými. Budou přibývat postupně, tak jak na ně narazíme ve hře, případně jak nám je budete zasílat (nejlépe i s popisem).
Aktuálně je v seznamu
194 slov.

               

 

slovo  popis 
mámení
plemeno koček
jemná drť, mělčina
mlha
mlhy
mihnutí
mlčení
vyhynulý pštros
rukávník
mrknutí, jeřáb
muž zabývající se mytím
mýtina 
drobný um 
pohádkové zvíře 
pás ke kimonu 
podpůrná konstrukce 
turecká jednotka hmotnosti
???
průkop, důlní chodba 
mn., otcové 
podání ruky, mince 
pašování, pašované zboží
hrubé sukno 
látka, barva v kartách 
dehet 
spojené vory 
volnost 
řecké písmeno 
hospoda
sváteční oblečení
dílčí měnová jednotka
půle
pýří
obruč
nevolník, otrok
plemeno koček
žito
vyvýšenina mořského dna
placená jízda
rudá barva
dřevina, bouře
překotný útok
hmyz
rypák černé zvěře
volán
rod rostlin z čeledi rýtovitých
žita
krátký meč
části rostlin
významový prvek
sedadlo
lyže
kávová sedlina
koloidní roztok
kyrgyzská měna
jednotka hlasitosti
omáčka
stará fr. mince
omáčka
uzbecká měna
sunutí 
syknutí
sypný komín (hornictví)
ruská polévka
kdo sešívá, šije
jméno k oživení golema
loď
candát (slang.)
podvod
prudký sjezd na lyžích
???
nábož.fil. pojem (cesta)
řecké písmeno
roztavená hmota
díl, podíl, plát plotny
čaj
milička habešská
útes
délková hustota
škubání v obličeji
tišina
trinitrotoluen
usazenina sopeč. popelu
pták
mn., ufo
nezn. létající objekt
mn., úmluvy, zvyklosti
cíp květního kalichu
vanutí
čistič koberců
vrznutí
výše
nízký plevel
měkkýš
magazín, časopis
mn., zoologické zahrady
zoologická zahrada
údiv
slovo  popis 

turecký úředník 

ryba 
úřad, zastavárna
mn., římské peníze
osada
dílčí měnová jednotka
pozdrav
???
slang. oddělení ARO
mn., slang. oddělení ARO
státní úředník
turecký hodnostář
bělost, lůj vysoké zvěře
mn., biografy, kina
biograf, kino
hroznýš, dlouhá kožešina
franc. přezdívka Němcům 
dutý strom, úl
autobus 
plochý pruh mincovního kovu
ceknutí 
řecké písmeno 
tenký pramínek tekutiny
stud, cudnost 
cuknutí
soutěž o pohár
skica
zip 
dupání
dusot
dutina 
jednotka síly
jáhen
měnová jednotka
fantasy bytost
svršková hovězí useň 
věk, období
jednotka práce, poušť
řecké písmeno 
četař 
foxtrot
zábava
fouknutí 
plyn, gáza
anglická kořalka
jednotka rovinného úhlu 
jinověrec
pakůň
štěknutí
zábava, legrace
heknutí 
horko
úspěšná skladba 
hrknutí
zadní píšťala dud 
houpavý pohyb cvičence
umělý mezinár. jazyk 
období v římském kalendáři 
el. nabitá částice 
???
marmeláda 
příkop, jaro 
strouha 
obilí vyseté na jaře
vjem
ježek
mn., jařma
jařmo 
ženský princip (jin-jang) 
juknutí
mys 
papoušek
lůno, nestoudník 
pláštěnka
měna Laosu 
modelářská souprava
stupeň v judu
sraženina, výběžek 
okrasná ryba
sbor
svatební tanec 
zakrslý strom 
krtek 
řecké písmeno 
cenný papír
stupeň v judu
opice
lotyšská měna 
paseka, mýtina 
smečka, štěkot, sebranka
ochranný duch domu
lebky
rumunská měna
albánská měna
rumunská měna
lék
ornament v kůře stromu
dílec půdy