Vyjmutá slova

Zde naleznete slova, která byla ze slovníku SF odstraněna.

 

 

 

   
18.6.2011
dbaní  
botox
botoxy
pablb
pablbi
pablbové
děcák
děcáky
rušno
rušna
makfy
prťáky
aft
orvaní
povidlo
sebraní
ubraní
pantok
pantoky
lila
nahřání
hřání
feriny
nezvaní
lišaje
manželi
členi
dobraní
náhonci
 
29.6.2011
lutze
rataj
ratajové
báčky
mlčky
pokr
pokry
řap
řapy
gibon
giboni
téze
meny
 
8.7.2011
rýgle
sjetina
sjetiny
pouk
pouky
 
25.7.2011
kongo
niť
nítě
knězi
satané
anus
 
6.8.2011
aniony
čína
číny
fáš
fáše
patok
kleť
dip
dipy
zlobr
zlobři
pito
thujon
thujony
bílí
tyvek
tyveky
kent
kenty
ska
pogo
poga
prompt
prompty
vnad
klaus
klausy
alp
alpové
feta
ouzo
ouza
 
27.8.2011
bianko - přídavné jméno, příslovce
kelec - neexistující j.č. slova kelce
bianko - neslovníkové
kelec - neslovníkové
tlo - nářečí
tla - nářečí
laz - nářečí
lazy - nářečí
měchovka - nářečí
měchovky - nářečí
panoha - nářečí
panohy - nářečí
tiro - pouze v PSČJ
tirové - pouze v PSČJ
svrh - pouze v PSČJ
svrhy - pouze v PSČJ
vodan - pouze v PSČJ
vodani - pouze v PSČJ
onza - pouze v PSČJ
onzy - pouze v PSČJ
syp - pouze v PSČJ
sypy - pouze v PSČJ
bordel - vulgární
bordely - vulgární
thén - neslovníkové
thénové - neslovníkové
nona - pouze v PSČJ
nony - pouze v PSČJ
gaf - neslovníkové
gafy - neslovníkové
inbus - neslovníkové
inbusy - neslovníkové
kletě - neslovníkové
svlek - neslovníkové
svleky - neslovníkové
údek - pouze v PSČJ
údky - pouze v PSČJ
kura - nářečí
kury - nářečí
 
5.10.2011
manýr - správný tvar pouze manýra, manýry
vale - citoslovce
skotové - pouze skoti
škotové - pouze škoti
ofocení - neslovníkové
neofocení - neslovníkové
zvědi - pouze zvědové
korona - pouze v PSJČ
korony - pouze v PSJČ
 
22.2.2012
dotání
metelka
metelky
pramene
ababa
podcíl
podcíle
 
5.3.2012
vybraní
nevybraní
pejsan
pejsani
búda
búdy
 

29.3.2012

zítra
hovězí
telecí
vepřové
uzené
vedoucí
malá, malé, malý, malí
nový, nové
jiný, jiní, jiná, jiné
mladý, mladí, mladá, mladé
starý, staří, stará, staré
jediný, jediní
ranní
mocní
bosý, bosí
svatý, svatí, svatá, svaté
zlatý, zlaté
třetí
čtvrtá, čtvrté
pátá, páté
cizí
rudý, rudí
věrný, věrní
točená, točené
žádný
celá, celé
chudý, chudí
důlní
živý, živí, živá, živé
zelené
červené
levá, levé
pravá, pravé
chytrá, chytré
hořká, hořké
mrtvý, mrtví
tvrdá, tvrdé
 
1.4.2012
známá, známé, známý, známí
vážný, vážní, vážná, vážné
raněný, raněná, raněné
žitná, žitné
okresní
jehněčí
skopové
stojné
propoj
prtáky
čtvrtkmene
kuby
 
20.11.2012
kodek
kodeky
milion
miliony
milión
milióny
bilion
biliony
bilión
bilióny
cháni
2.2.2013
aak, aaky
aam, aamy
aba, aby
abája, abáje, abáji
abd
ahi, ahiové
air, airy
ája, áji, áje
ala, aly
alan, alany
alb
alm
apt, apty
arit, arita, arity
ascites, ascity
ašik, ašikové
ašug, ašugové
aterom, ateromy
audiologie
aven, aveny
axila, axily
azin, aziny
bab
báb
bale
bat, baty
bát, báty
bebop, bebopy
ben
bios
blistr, blistry
bolas, bolasy
bolo
bop, bopy
boson, bosony
bu
búlé
buten, buteny
butin, butiny
cab, caby
caecum, caeca, caeka
cin, ciny
claim, claimy
cob. cobi, cobiové
colon, cola
cuisy, cuisy
dan, dany
deben, debeny
decka, decky
deg, degy
dej, dejové
dekalo, dekala
diak, diaky
dom, domové
doxa, doxy
duola, duoly
dux, duxové
efik
echolot, echoloty
elux, eluxy
ems, emsy
endocytóza, endocytózy
ens
été
ethin, ethiny
etin, etiny
evase
evaze
exikát, exikáty
fatva, fatvy
felace
ford, fordy
fun, funy
fur
ga
gap, gapy
gaština, gaštiny
gonk, gonky
gora, gory
honda, hondy
horn
hum, humy
hýlé
choana, choany
chopper, choppery
id
ikat, ikaty
il
inró
íván, ívány
joch, jochy
ka
kanel, kanely
kaneta, kanety
kasave
kipu
klastr, klastry
kletr, kletry
knipl, kniply
kolon
kordel, kordely
koré
koxa, koxy
kuis, kuisy
kúr
kvark, kvarky
lex, lexy
li
maar, maary
malabsorpce
meióza, meiózy
mesh, meshe
meš, meše
miso
misogynie
mu
nashi
nepot, nepoti
neurin, neuriny
nisf, nisfy
nivace
nús
ód
ofis, ofisy
ogiv, ogivy
ogivi
óm, ómy
opel, opely
oprese
ovum, ova
pálí
pálící
par
pax
peon, peoni
pesto, pesta
polucit, polucity
polux, poluxy
pool, pooly
pu
ráo, ráové
raper, rapeři
rapper, rappeři
retinol, retinoly
sarma, sarmy
sarong, sarongy
saxon, saxony
sengo
silex, silexy
sunar, sunary
šao
šér, šéry
šlók, šlóky
šmorn, šmorny
šofar, šofary
švéda, švédy
tauon, tauony
tha, thy
tigre
ťin, ťiny
ting, tingy
triak, triaky
trigon, trigony
tug, tugy
tupí
túz, túzy
unisex, unisexy
via
vizus, vizy
xhosa
xu
xylan, xylany
žé
žudr, žudry
žudro, žudra
 
9.4.2013
geroj
gerojové
buřeně
výhybkářové
špán
špány
kukr
kukry
palatiny