výuka

Na tomto místě se začínající, ale i zkušenější hráči dozví, na co se zaměřit, aby jejich hra byla úspěšnější a snaha porazit soupeře efektivnější.

V české abecedě existují pro hru klíčové i problémové hlásky, podrobně si rozebereme jejich použití.

Slovní zásoba hry obsahuje celou řadu krátkých dvoj-, troj- a čtyřpísmenných slov, jejichž používání v běžné mluvě je velmi sporadické. Pokusíme se tu postupně vytvořit seznam těch méně obvyklých, či jinak důležitých

Neméně důležitou součástí této hry je strategie a taktika. Ukážeme vám strategii při volbě cíle v konkrétním kole hry a taktiku jak cíle dosáhnout.

Některá slova obsahují natolik příznivou skladbu hlásek, že z nich lze dále vytvořit slova stejně dlouhá (přesmyčky) nebo řadu slov kratších. Čím bohatší takovýto rozklad slova je, tím důležitější je toto původní tzv. klíčové slovo. Ukážeme si rozklady několika nejznámnějších klíčových slov.